Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 40,62 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2019-10-01
Godzina: 10:45
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 40,62 m2
Sprzedający: Likwidator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego Komornik Marcin Bąk
Cena wywoławcza: 57 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Mieszkania
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski Likwidator Marcin Bąk (tel. 793 402 989) ogłasza, że w dniu

 

1 października 2019 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków I Wydział Cywilny 50-040 Wrocław, ul. Podwale 30, sala nr 137 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości - lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika (…), stanowiącej odrębną nieruchomość, położoną w Sobótce przy ul. Świdnickiej 19/4, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00232840/5. Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny w wielorodzinnym budynku mieszkalnym dwukondygnacyjnym w tym użytkowe poddasze, podpiwniczonym, wzniesionym przed rokiem 1939 r. Budynek dwubryłowy, wykonany w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych, stropachu masywnym i drewnianym, schodach drewnianych. Dach spadzisty kryty dachówką i płaski kryty papą. Lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany jest na II-giej kondygnacji – poddaszu. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój o powierzchni użytkowej 40,62 m2 oraz pomieszczenia przynależne: w.c. (na klatce schodowej) o powierzchni 0,33 m2 i piwnica o powierzchni 5,43 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodną, elektryczną i kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie lokalu za pomocą pieca kaflowego. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 1272/10000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr WR1K/00094796/1. Nieruchomość pełni funkcję mieszkaniową. Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności, objęty jest ochroną konserwatorską. Budynek znajduje się w Ewidencji Gminnej Zabytków. 

 

Suma oszacowania wynosi 76 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 000,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 600,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr Km 30729/14", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

Ustalono czynność oglądania nieruchomości w dniu 13.09.2019 w godzinach od 10:00 do 10:30r. W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego, Z-ca Likwidator Komornik Marcin Bąk, ul. Krakowska 19-23 we Wrocławiu. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Świdnicka 
Miasto: Sobótka
Wojewodztwo: dolnośląskie