Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Pensjonat w Lądku Zdroju, działka o pow. 0,0997 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-05-15
Godzina: 11:30
Przedmiot sprzedaży: Pensjonat w Lądku Zdroju, działka o pow. 0,0997 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 746 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1270/17
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 27391

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 maja 2018 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 227, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (...), położonej: 57-540 Lądek Zdrój, Brzozowa 14, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 27391 [NKW: SW1K/00027391/1].

 

PENSJONAT W LĄDKU ZDROJU POŁOŻONY W CZĘŚCI ZDROJOWEJ

 

- nieruchomość położona na działce ewidencyjnej nr 125 o pow. 0,0997 ha, Am 4, obręb Stary Zdrój, ul. Brzozowa 14, budynek pensjonatowy, trzykondygnacyjny z użytkowym przyziemiem oraz użytkowym poddaszem. Budynek z roku 1977, pow. użytkowa 472 m2. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa oraz telekomunikacyjna. Na działce również garaż o pow. zabudowy 42 m2. Przedmiotem najmu może być ok. 33 miejsca noclegowe w 13 pokojach 2-3-4 osobowych. Część pokoi wyposażonych jest w wew. węzły sanitarne. W przyziemiu weranda, jadalnia, kuchnia z zapleczem sanitarnym oraz zaplecze techniczne – kotłowania. Na parterze duży holl, apartament dwupokojowy z łazienką oraz mieszkanie czteropokojowe z łazienką.

 

Suma oszacowania wynosi 1 120 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 746 666,67.

UWAGA: Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 112 000,00.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię. Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Lądek Zdrój
Wojewodztwo: dolnośląskie