Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Kompleks zabudowań pensjonatowych część zdrojowa

Podstawowe informacje:
Data: 2018-03-21
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Kompleks zabudowań pensjonatowych część zdrojowa
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 268 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 5140/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SW1K/00030694/9, SW1K/00030695/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 marca 2018 r. o godz. 13:00 oraz 13:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 318, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości budynkowych, tj. praw użytkowania wieczystego (działki o nr ewidencyjnych 278 oraz 279 AM-10 opisane w KW o nr SW1K/00030694/9 oraz SW1K/00030695/6) należących do dłużnika, położonych:

- 57-540 Lądek Zdrój, ul. Kopernika 7, działka ewidencyjna 278 AM-10 - nr księgi wieczystej

SW1K/00030694/9 - godz. wywołania licytacji 13:00

- 57-540 Lądek Zdrój, ul. Kopernika 5, działka ewidencyjna 279 AM-10 - nr księgi wieczystej

SW1K/00030695/6 - godz. wywołania licytacji 13:10

- licytacja każdej z poszczególnych nieruchomości będzie przedmiotem osobnego wywołania

KOMPLEKS ZABUDOWAŃ PENSJONATOWYCH

CZĘŚĆ ZDROJOWA - POŁOŻONA PRZY DRODZE NA

WYCIĄG NARCIARSKI

- nieruchomości budynkowe tj. prawa użytkowania wieczystego opisane w kw o nr SW1K/00030694/9 oraz SW1K/00030695/6to nieruchomości położone w odległości ok. 2 km od Rynku. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, pensjonatowa, sanatoryjna, tereny niezabudowane i zalesione oraz wyciąg narciarski (Stacja Narciarska Lądek-Zdrój). Teren działek 278, 279 AM-10 zagospodarowany i częściowo ogrodzony. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Kopernika oraz drogi publicznej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Teren na którym znajdują się nieruchomości uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz telefoniczną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone nr ewidencyjnym 278 i 279 AM-10 położone są na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem: 6MP-A – tereny zabudowy pensjonatowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomości położone pod adresem Kopernika 5 i 7, opisane w dwóch oddzielnych księgach wieczystych stanowią jeden budynek w zabudowie bliźniaczej (odpowiednio segment prawy i lewy) o czterech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, o murowanej konstrukcji ścian, z dachem dwuspadowym, pokrytym blachodachówką, na podkładzie z łat drewnianych.

PRAWY SEGMENT BUDYNKU – powierzchnia ogólna 343,68 m2, pow. zabudowy: 133,00 m2.

LEWY SEGMENT BUDYNKU – powierzchnia ogólna 343,14 m2, pow. zabudowy 136,00 m2.

 

Suma oszacowania nieruchomości opisanej w KW o nr SW1K/00030694/9 wynosi 402 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 268 000,00 zł.

UWAGA: Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 200,00 zł.

 

Suma oszacowania nieruchomości opisanej w KW o nr SW1K/00030695/6 wynosi 414 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 276 000,00 zł.

UWAGA: Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię

w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 400,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Lądek Zdrój
Wojewodztwo: dolnośląskie